پادکست ویرژیل - لوگو
معرفی پادکست ویرژیل
virgil podcast - episode 03

مادام کاملیا

در سومین قسمت از پادکست ما، “پادکست ویرجیل”، با بحث در مورد رمان کلاسیک “مادام کاملیا” اثر الکساندر دوما جونیور که به عنوان یکی از مشهورترین کتاب های عاشقانه در جهان شناخته می شود، به دنیای عاشقانه شیرجه می زنیم.

«مادام کاملیا» داستان مرد جوانی به نام آرماند دووال و رابطه عاشقانه او با یک جلیقه زن پاریسی به نام مارگریت گوتیه معروف به مادام کاملیا است.

من و ترنم مضامین عشق، فداکاری و انتظارات اجتماعی را که در سرتاسر رمان رایج است بررسی می‌کنیم و درباره چگونگی ارتباط آنها با زندگی و تجربیات خودمان بحث می‌کنیم.

گفتگوی ما مملو از بینش ها و تأملات شخصی است که آن را به یک بحث جذاب و قابل تامل برای هر کسی که عاشق رمان های عاشقانه است یا علاقه مند به کاوش در پیچیدگی های روابط انسانی است تبدیل می کند.

In the third episode of our podcast, “Virgil Podcast”, we dive into the world of romance with a discussion about the classic novel, “Madame Camellia” by Alexandre Dumas Jr. Known as one of the most famous romance books in the world, “Madame Camellia” tells the story of a young man named Armand Duval and his love affair with a Parisian courtesan named Marguerite Gautier, known as Madame Camellia.

Taranom and I explore the themes of love, sacrifice, and societal expectations that are prevalent throughout the novel, and discuss how they relate to our own lives and experiences.

Our conversation is full of insights and personal reflections, making it an engaging and thought-provoking discussion for anyone who loves romance novels or is interested in exploring the complexities of human relationships.

لینک مستقیم قسمت صفر پادکست ویرژیل
دسترسی مستقیم به قسمت

لینک مستقیم قسمت سوم پادکست ویرژیل:

کست باکس (castbox) :

گوگل پادکست (google podcast) :

all reseved copyright by kmapic©